Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0,00) 0,00 0,00
DAH 9.140 0 (0,00) -13,48 0,95
DLD 12.900 0 (0,00) -9,48 2,39
DTI 13.234 -266 (-1,97) 3.825,54 1,31
DXL 5.700 0 (0,00) 46,75 0,54
MTC 9.500 0 (0,00) -34,68 0,91
SGH 43.700 +3.500 (+8,71) 227,20 3,23
VIR 9.400 0 (0,00) -396,90 0,83
VNG 13.900 +10 (+0,72) -37,18 1,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV 50,81%
Công ty TNHH Quốc tế DP 9,05%
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh 8,60%
Đỗ Vân Anh 8,40%
Tổng Công ty Bến Thành 7,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 11/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 05/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP