Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDP 10.000 0 (0,00) -1,17 0,00
DAH 4.850 0 (0,00) -23,76 0,45
DLD 26.300 0 (0,00) -36,05 3,90
DTI 10.000 0 (0,00) 105,02 0,99
DXL 3.500 0 (0,00) 28,71 0,33
MTC 9.500 0 (0,00) 499,07 0,89
OCH 0 -7.600 (-100,00) 4,32 0,88
SGH 41.900 +3.600 (+9,40) 41,63 2,96
VIR 11.000 0 (0,00) 9,63 0,92
VNG 15.100 +50 (+3,42) 71,69 1,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thảo Viên 29,92%
Nguyễn Chính Nghĩa 18,95%
Nguyễn Tiêu Mai 18,95%
Nguyễn Văn Thanh 13,26%
Trần Việt Phương 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 21/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015

Xem thêm

TOP