Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
23/08/2021 VND Mua 30200 30200
12/08/2021 VCSC Không có 23600 23600
29/07/2021 VCSC Không có 23600 23600
03/06/2021 VCBS Mua 29340 29340
07/06/2021 VND Mua 27100 27100
27/05/2021 SSI Mua 24500 24500
26/05/2021 VCSC Không có 23600 23600
12/05/2021 VCSC Không có 23000 23000
04/05/2021 VCSC Không có 23000 23000
20/05/2021 VCSC Không có 23000 23000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 28.500 0 (0,00) 9,72 1,68
POS 24.465 -735 (-2,92) 10,87 1,31
PTV 7.210 +10 (+0,14) -29,70 0,63
PVB 17.124 +24 (+0,14) -8,87 1,00
PVC 12.594 -106 (-0,83) 44,07 0,79
PVD 24.850 +5 (+0,20) 14.220,05 0,75
PVE 4.091 +491 (+13,64) 64,68 0,33
PVS 28.795 +95 (+0,33) 24,18 1,06
TOS 53.667 -2.733 (-4,85) 0,00 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 51,38%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital 5,49%
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 4,15%
Vietnam Investment Property Holdings Limited 3,07%
Ngân hàng TMCP Đại Dương 3,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 13/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 02/02/2021

Xem thêm

TOP