Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/06/2020 SSI Mua 15300 15300
25/06/2020 VCSC Mua 14200 14200
11/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
11/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
26/05/2020 VCSC Mua 14200 14200
15/05/2020 VCSC Mua Không có Không có
29/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
19/04/2020 MSBS Không có Không có Không có
17/02/2020 TLSC Mua 22200 22200
21/02/2020 VCSC Mua 23800 23800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 33.000 0 (0,00) 7,91 1,84
POS 8.000 -1.400 (-14,89) 9,48 0,43
PTV 4.400 0 (0,00) 23,69 0,35
PVB 16.649 +249 (+1,52) 3,65 0,73
PVC 5.755 -45 (-0,78) 14,22 0,32
PVD 10.600 +30 (+2,91) 14,87 0,31
PVE 1.700 0 (0,00) 26,88 0,14
PVS 12.469 +169 (+1,37) 12,63 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 51,38%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital 5,49%
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 4,15%
Vietnam Investment Property Holdings Limited 3,07%
Ngân hàng TMCP Đại Dương 3,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP