Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/07/2020 VCSC Không có 16600 16600
14/07/2020 VCSC Không có Không có Không có
14/07/2020 BSI Mua 20500 23000
14/07/2020 PHS Mua 17300 17300
14/07/2020 PHS Mua 17300 17300
20/06/2011 PSI Không có 22315 Không có
23/12/2010 PSI Không có Không có 27000
16/12/2010 BSI Mua Không có Không có
04/09/2009 OCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 33.000 0 (0,00) 7,91 1,84
POS 8.935 +35 (+0,39) 10,59 0,48
PTV 4.650 +250 (+5,68) 25,03 0,37
PVB 16.464 -136 (-0,82) 3,59 0,72
PVC 5.697 -103 (-1,78) 13,73 0,30
PVD 10.550 +15 (+1,44) 14,80 0,31
PVE 1.600 0 (0,00) 25,30 0,13
PVS 12.430 +30 (+0,24) 12,53 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 36,00%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,49%
Công ty Hữu hạn Công nghiệp Hồng Đạt 4,75%
TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí 0,00%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 10/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP