Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/04/2020 VCSC Không có 16600 16600
03/04/2020 VCSC Không có Không có Không có
03/04/2020 BSI Mua 20500 23000
03/04/2020 PHS Mua 17300 17300
03/04/2020 PHS Mua 17300 17300
20/06/2011 PSI Không có 22315 Không có
23/12/2010 PSI Không có Không có 27000
16/12/2010 BSI Mua Không có Không có
04/09/2009 OCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 26.600 0 (0,00) 6,38 1,48
POS 6.300 +800 (+14,55) 6,46 0,29
PTV 6.500 +500 (+8,33) 81,50 0,56
PVB 8.749 +749 (+9,36) 4,62 0,39
PVC 4.462 +362 (+8,83) 9,32 0,26
PVD 7.540 +49 (+6,95) 16,12 0,22
PVE 0 -2.600 (-100,00) 41,11 0,23
PVS 10.245 +845 (+8,99) 5,29 0,37
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 36,00%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,49%
Công ty Hữu hạn Công nghiệp Hồng Đạt 4,75%
TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí 0,00%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 10/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP