Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 33.000 0 (0,00) 7,91 1,84
POS 8.935 +35 (+0,39) 10,59 0,48
PTV 4.650 +250 (+5,68) 25,03 0,37
PVB 16.464 -136 (-0,82) 3,59 0,72
PVC 5.697 -103 (-1,78) 13,73 0,30
PVD 10.550 +15 (+1,44) 14,80 0,31
PVE 1.600 0 (0,00) 25,30 0,13
PVS 12.430 +30 (+0,24) 12,53 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 39,44%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 18/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 13/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 15/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP