Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 26.600 0 (0,00) 6,38 1,48
POS 6.911 +711 (+11,47) 8,11 0,37
PTV 6.500 +200 (+3,17) 88,29 0,60
PVB 9.787 -313 (-3,10) 5,90 0,49
PVC 4.864 -136 (-2,72) 11,14 0,31
PVD 9.140 +52 (+6,03) 20,90 0,28
PVE 0 -2.600 (-100,00) 41,11 0,23
PVS 11.627 -173 (-1,47) 6,70 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 39,44%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 18/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 13/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 15/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP