Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
25/02/2019 DASC Không có 17000 17000
15/02/2019 DNSC Bán Không có Không có
19/10/2018 DNSE Mua 29900 29900
13/05/2018 DASC Mua 19000 19000
13/05/2018 BSI Không có Không có Không có
07/05/2018 BSI Không có Không có Không có
29/03/2018 BSI Không có Không có Không có
22/09/2017 KEVS Không có Không có Không có
03/04/2020 BVS Không có Không có Không có
03/04/2020 PSI Mua 21000 21000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 26.600 0 (0,00) 6,38 1,48
POS 5.500 0 (0,00) 6,46 0,29
PTV 6.000 0 (0,00) 81,50 0,56
PVB 7.876 +276 (+3,63) 4,62 0,39
PVC 4.111 +111 (+2,78) 9,32 0,26
PVD 7.050 +30 (+4,44) 16,12 0,22
PVE 0 -2.600 (-100,00) 41,11 0,23
PVS 9.375 +375 (+4,17) 5,29 0,37
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 52,94%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 4,90%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB 1,12%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP