Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
25/02/2019 DASC Không có 17000 17000
15/02/2019 DNSC Bán Không có Không có
19/10/2018 DNSE Mua 29900 29900
13/05/2018 DASC Mua 19000 19000
13/05/2018 BSI Không có Không có Không có
07/05/2018 BSI Không có Không có Không có
29/03/2018 BSI Không có Không có Không có
22/09/2017 KEVS Không có Không có Không có
14/07/2020 BVS Không có Không có Không có
14/07/2020 PSI Mua 21000 21000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 33.000 0 (0,00) 7,91 1,84
POS 8.935 +35 (+0,39) 10,59 0,48
PTV 4.650 +250 (+5,68) 25,03 0,37
PVB 16.464 -136 (-0,82) 3,59 0,72
PVC 5.697 -103 (-1,78) 13,73 0,30
PVD 10.550 +15 (+1,44) 14,80 0,31
PVE 1.600 0 (0,00) 25,30 0,13
PVS 12.430 +30 (+0,24) 12,53 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 52,94%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 4,90%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB 1,12%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP