Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/04/2020 SASC Không có Không có Không có
04/04/2020 BVS Không có Không có Không có
04/04/2020 PSI Không có Không có Không có
04/04/2020 TLSC Mua Không có Không có
04/04/2020 SASC Không có Không có Không có
04/04/2020 SASC Không có Không có Không có
04/04/2020 SASC Không có Không có Không có
04/04/2020 SASC Không có Không có Không có
26/04/2011 PSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 26.600 0 (0,00) 6,38 1,48
POS 6.300 +800 (+14,55) 7,39 0,34
PTV 6.500 +500 (+8,33) 88,29 0,60
PVB 8.749 +749 (+9,36) 5,09 0,43
PVC 4.462 +362 (+8,83) 10,23 0,29
PVD 7.540 +49 (+6,95) 17,24 0,23
PVE 0 -2.600 (-100,00) 41,11 0,23
PVS 10.245 +845 (+8,99) 5,80 0,41
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29,00%
Technip Geoproduction Malaysia 10,00%
Nguyễn Tiến Dũng 6,24%
Viet Nam Equity Holding 5,93%
America Limited Liability Company 4,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 07/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018

Xem thêm

TOP