Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/07/2020 SASC Không có Không có Không có
14/07/2020 BVS Không có Không có Không có
14/07/2020 PSI Không có Không có Không có
14/07/2020 TLSC Mua Không có Không có
14/07/2020 SASC Không có Không có Không có
14/07/2020 SASC Không có Không có Không có
14/07/2020 SASC Không có Không có Không có
14/07/2020 SASC Không có Không có Không có
26/04/2011 PSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 33.000 0 (0,00) 7,91 1,84
POS 8.935 +35 (+0,39) 10,59 0,48
PTV 4.650 +250 (+5,68) 25,03 0,37
PVB 16.464 -136 (-0,82) 3,59 0,72
PVC 5.697 -103 (-1,78) 13,73 0,30
PVD 10.550 +15 (+1,44) 14,80 0,31
PVE 1.600 0 (0,00) 25,30 0,13
PVS 12.430 +30 (+0,24) 12,53 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29,00%
Technip Geoproduction Malaysia 10,00%
Nguyễn Tiến Dũng 6,24%
Viet Nam Equity Holding 5,93%
America Limited Liability Company 4,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 07/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018

Xem thêm

TOP