Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Viễn thông A (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -17.300 (-100,00) 13,28 0,79
ELC 4.490 +4 (+0,89) 7,49 0,28
KST 15.761 -239 (-1,49) 4,81 0,71
PMJ 13.300 0 (0,00) 5,00 0,51
PMT 4.200 0 (0,00) 13,75 0,26
SAM 9.030 -1 (-0,11) 29,34 0,87
SMT 0 -15.000 (-100,00) -9,84 1,15
VAT 1.500 -100 (-6,25) 43,31 0,15
VIE 0 -6.100 (-100,00) 73,36 0,92
VTC 0 -9.300 (-100,00) 4,05 0,54
VTE 11.000 0 (0,00) 22,49 0,96
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP