Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Viễn thông A (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -13.000 (-100,00) 10,74 0,59
ELC 5.700 +2 (+0,35) 8,89 0,35
KST 0 -20.000 (-100,00) 5,44 0,88
PMJ 17.200 +2.200 (+14,67) 6,46 0,66
PMT 8.500 0 (0,00) 27,83 0,53
SAM 10.050 0 (0,00) 39,23 0,89
SMT 8.206 -894 (-9,82) -7,44 0,66
VAT 0 -2.000 (-100,00) 53,34 0,19
VIE 0 -6.100 (-100,00) 17,23 0,93
VTC 12.000 +1.000 (+9,09) 3,02 0,56
VTE 9.900 0 (0,00) 23,04 0,88
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP