Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần ASA (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 1.100 0 (0,00) 84,66 0,11
BBT 20.000 +1.200 (+6,38) 13,53 5,23
BDF 24.200 +3.100 (+14,69) 6,84 0,86
BVN 11.700 0 (0,00) -6,35 1,07
CET 2.500 -200 (-7,41) -13,75 0,23
DTN 49.700 0 (0,00) 48,19 3,68
LIX 41.300 -20 (-0,48) 7,48 2,41
NET 36.500 +2.000 (+5,80) 10,22 2,68
PNJ 48.600 +270 (+5,75) 9,07 2,39
SOV 34.000 0 (0,00) 14,09 2,77
XPH 4.283 +483 (+12,71) -9,49 0,29
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Minh Quân 6,07%
Huỳnh Cẩm Đoan 4,12%
Công ty TNHH Thương mại SANA 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 31/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 14/12/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 06/11/2017

Xem thêm

TOP