Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/04/2020 BSI Không có Không có Không có
07/04/2020 BSI Mua 24900 24900
07/04/2020 VDS Mua 28500 28500
07/04/2020 VDS Mua 28500 28500
07/04/2020 VDS Mua 28500 28500
07/04/2020 VPBS Không có Không có Không có
07/04/2020 BSI Không có Không có Không có
01/03/2011 VND Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 23.000 0 (0,00) 3,60 0,95
BIC 25.000 0 (0,00) 13,89 1,32
BLI 6.184 -316 (-4,86) 8,93 0,55
BMI 16.550 +105 (+6,77) 8,32 0,66
MIG 9.800 +800 (+8,89) 8,19 0,86
PGI 14.500 +20 (+1,39) 7,91 0,84
PTI 20.055 +55 (+0,28) 14,20 0,86
PVI 30.640 +940 (+3,16) 10,71 1,02
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu 37,32%
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 22,67%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 16,44%
Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 4,42%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA 3,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 05/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 05/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 08/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP