Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (UPCOM | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 23.000 0 (0,00) 3,60 0,95
BIC 25.000 0 (0,00) 13,89 1,32
BLI 6.133 -67 (-1,08) 8,86 0,54
BMI 16.950 +40 (+2,41) 8,54 0,68
MIG 9.147 -653 (-6,66) 7,65 0,80
PGI 14.550 +5 (+0,34) 7,94 0,84
PTI 0 -20.000 (-100,00) 14,20 0,86
PVI 30.659 +159 (+0,52) 10,74 1,02
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 51,32%
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 8,42%
Công ty cho thuê tài chính I NHNO 5,53%
Công ty cho thuê tài chính II NHNO 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 05/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP