Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (UPCOM | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 71.653 +653 (+0,92) 9,26 2,41
AIC 14.256 -144 (-1,00) 126,52 1,37
BIC 29.900 +30 (+1,01) 11,57 1,48
BLI 18.245 -455 (-2,43) 19,77 1,54
BMI 41.600 +140 (+3,48) 20,51 1,71
MIG 28.000 +15 (+0,53) 17,45 2,44
PGI 27.300 0 (0,00) 10,56 1,52
PTI 39.000 +1.500 (+4,00) 14,83 1,56
PVI 49.237 +637 (+1,31) 13,85 1,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 81,80%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 6,51%
Phan Quốc Dũng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 17/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 25/01/2021

Xem thêm

TOP