Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 13.500 0 (0,00) 14,66 1,25
DSN 46.800 +80 (+1,73) 12,78 3,41
GTT 1.100 0 (0,00) -0,29 0,00
HES 20.000 0 (0,00) -14,19 1,92
KLF 4.822 +22 (+0,46) 1.147,37 0,45
ONW 7.500 0 (0,00) -3,27 54,99
RIC 19.800 -100 (-4,80) -19,23 1,86
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH 45,93%
Tập đoàn Bảo Việt 19,36%
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen 10,09%
Công ty TNHH Trí Thành 5,65%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô 5,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 08/04/2016

Xem thêm

TOP