Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 15.500 0 (0,00) 8,91 1,40
DSN 43.000 +40 (+0,93) 5,46 2,09
GTT 200 0 (0,00) -0,05 0,00
HES 10.500 0 (0,00) 13,50 0,85
KLF 1.595 +95 (+6,33) 188,47 0,15
ONW 14.300 0 (0,00) -6,23 281,18
RIC 4.550 +28 (+6,55) -4,40 0,36
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội 45,93%
Tập đoàn Bảo Việt 19,36%
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen 10,09%
Công ty TNHH Trí Thành 5,65%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô 5,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 08/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015

Xem thêm

TOP