Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
18/11/2019 FPTS Không có 38000 38000
18/11/2019 FPTS Không có 38000 38000
27/05/2019 VDS Không có 39500 39500
27/05/2019 VDS Không có 39500 39500
16/10/2018 VCSC Không có Không có Không có
05/10/2018 VCSC Không có Không có Không có
21/08/2018 BSI Mua 48749 48749
15/03/2018 BSI Không có Không có Không có
08/01/2018 BVS Mua 56000 56000
08/12/2017 KEVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 400 0 (0,00) 179,49 0,04
DQC 17.450 +55 (+3,25) 17,15 0,50
FBA 900 0 (0,00) 1,62 0,08
GDT 23.500 +60 (+2,62) 5,38 1,43
MEG 26.000 0 (0,00) 28,16 2,05
RAL 73.400 +180 (+2,51) 6,74 1,01
TMW 14.200 0 (0,00) -41,41 0,81
XHC 25.200 0 (0,00) 6,72 2,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hà Thị Huệ 28,28%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 7,25%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 7,25%
Vũ Tuyết Phương 2,97%
Vietnam Holding Ltd 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 20/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP