Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
10/05/2019 VCSC Không có 24800 24800
10/05/2019 VCSC Không có 24800 24800
02/05/2019 VCSC Không có 24800 24800
02/05/2019 VCSC Không có 24800 24800
01/03/2019 VCSC Không có 24800 24800
21/02/2019 VCSC Không có 24800 24800
30/01/2019 VCSC Không có 25000 25000
29/01/2019 VCSC Không có 25000 25000
27/11/2018 VCSC Không có 28500 28500
26/11/2018 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 2.867 +267 (+10,27) 224,76 0,27
DQC 23.500 +5 (+0,21) 31,52 0,86
FBA 900 0 (0,00) 1,62 0,08
GDT 58.700 +70 (+1,20) 11,55 3,29
MEG 21.300 0 (0,00) 17,52 1,14
RAL 210.000 +310 (+1,49) 6,31 2,18
TMW 15.300 0 (0,00) -10,69 1,00
XHC 25.000 0 (0,00) 11,89 2,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thái Nga 12,01%
Trần Thị Lĩnh 8,61%
Hồ Quỳnh Hưng 7,33%
Nguyễn Thái Quỳnh Lê 6,49%
CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang 6,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 01/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 28/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 02/02/2021

Xem thêm

TOP