Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 400 0 (0,00) 179,49 0,04
DQC 17.000 -60 (-3,40) 16,71 0,48
FBA 900 0 (0,00) 1,62 0,08
GDT 24.850 +105 (+4,41) 5,69 1,51
MEG 26.000 0 (0,00) 28,20 2,01
RAL 72.000 +250 (+3,46) 6,61 0,99
TMW 14.200 0 (0,00) -41,41 0,81
XHC 24.700 -500 (-1,98) 6,58 2,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Bảo Quỳnh 15,50%
Phạm Thị Loan 15,35%
Hoàng Trọng Thạch 9,59%
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 4,28%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2012 12/04/2013
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2012 06/06/2012
BCTC đã kiểm toán năm 2011 24/05/2012

Xem thêm

TOP