Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/06/2020 VCSC Mua 53600 53600
27/05/2020 MASC Mua 42200 42200
07/05/2020 BVS Không có 50000 50000
28/04/2020 VCSC Mua 53600 53600
28/04/2020 VCSC Mua 53600 53600
28/04/2020 VCSC Mua 53600 53600
28/04/2020 VCSC Mua 53600 53600
27/04/2020 BVS Mua 50000 50000
20/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
20/04/2020 VCSC Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 29.781 -219 (-0,73) 5,51 2,48
DHC 41.500 -150 (-3,48) 9,05 2,01
GVT 30.527 +127 (+0,42) 4,92 1,35
HAP 3.070 +6 (+1,99) 12,24 0,25
HHP 11.430 +230 (+2,05) 11,63 0,97
SVT 18.500 -10 (-0,53) 18,27 1,36
VID 10.400 +20 (+1,96) 39,15 0,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
KWE Beteiligungen AG 12,38%
Trần Minh Hạnh 4,85%
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 3,06%
Võ Trọng Giáp 1,39%
Công ty Chứng khoán Âu Việt 0,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP