Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
17/08/2018 FPTS Mua Không có Không có
21/08/2017 CTS Giữ Không có Không có
24/10/2021 VCBS Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 82.512 +212 (+0,26) 8,46 4,72
DHC 94.200 +20 (+0,21) 12,58 3,35
GVT 106.400 0 (0,00) 8,61 3,99
HAP 14.900 -20 (-1,32) 16,32 1,12
HHP 14.250 +15 (+1,06) 9,84 1,13
SVT 15.500 +50 (+3,33) 4,98 0,99
VID 11.100 0 (0,00) 12,24 0,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trương Thị Hoàng Anh 5,02%
Lê Xuân Lương 5,00%
Lưu Quang Hưng 3,23%
Trần Thị Bính 2,68%
Lê Ngọc Nga 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 17/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 18/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020
BCTC đã kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020

Xem thêm

TOP