Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
17/08/2018 FPTS Mua Không có Không có
21/08/2017 CTS Giữ Không có Không có
09/04/2020 VCBS Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 29.831 +131 (+0,44) 5,58 2,50
DHC 34.000 +100 (+2,94) 10,06 1,70
GVT 30.400 +3.900 (+14,72) 3,10 1,34
HAP 2.930 +3 (+1,03) 8,26 0,24
HHP 13.267 +67 (+0,51) 12,71 1,21
SVT 7.670 0 (0,00) 7,74 0,57
VID 4.100 +19 (+4,85) 84,33 0,29
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lưu Quang Hưng 3,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 10/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm

TOP