Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
17/08/2018 FPTS Mua Không có Không có
21/08/2017 CTS Giữ Không có Không có
13/07/2020 VCBS Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 29.291 -9 (-0,03) 5,46 2,45
DHC 41.950 +45 (+1,08) 9,14 2,04
GVT 30.400 0 (0,00) 4,90 1,34
HAP 3.050 0 (0,00) 12,16 0,24
HHP 10.897 -3 (-0,03) 11,03 0,92
SVT 17.700 0 (0,00) 17,48 1,31
VID 10.150 +15 (+1,50) 38,21 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lưu Quang Hưng 3,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 20/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 10/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP