Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (HNX | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/10/2021 KEVS Không có Không có Không có
28/10/2021 TLSC Mua 26860 26860
28/10/2021 PNSC Không có 21200 21200
28/10/2021 TLSC Mua 26860 26862
28/10/2021 EPS Mua 19000 19500
28/10/2021 EPS Mua 19000 19500
28/10/2021 MSBS Mua 23300 23300
28/10/2021 BSI Không có Không có Không có
28/10/2021 BSI Không có Không có Không có
15/12/2010 HBS Không có 13500 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CSM 17.700 -10 (-0,56) 20,22 1,41
DRC 32.750 +10 (+0,30) 12,43 2,23
SRC 20.700 0 (0,00) 7,90 1,39
VKC 13.861 -339 (-2,39) 84,42 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Louis Capital 10,00%
Trần Thục Mẫn 3,81%
Quách Văn Hên 2,85%
Phạm Tiến Dũng 0,03%
Lê Minh Chi 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 30/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 27/01/2021

Xem thêm

TOP