Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (HNX | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/04/2020 KEVS Không có Không có Không có
07/04/2020 TLSC Mua 26860 26860
07/04/2020 PNSC Không có 21200 21200
07/04/2020 TLSC Mua 26860 26862
07/04/2020 EPS Mua 19000 19500
07/04/2020 EPS Mua 19000 19500
07/04/2020 MSBS Mua 23300 23300
07/04/2020 BSI Không có Không có Không có
07/04/2020 BSI Không có Không có Không có
15/12/2010 HBS Không có 13500 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CSM 14.300 +10 (+0,70) 28,25 1,19
DRC 16.550 +105 (+6,77) 7,85 1,20
SRC 16.000 +10 (+0,62) 10,85 1,18
VKC 2.548 -52 (-2,00) 25,05 0,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 7,94%
Trần Thục Mẫn 3,81%
Quách Văn Hên 2,85%
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife 0,00%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 14/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 06/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP