Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
21/02/2020 VCSC Mua 61100 61100
21/02/2020 VCSC Mua 61100 61100
21/01/2020 VCSC Mua Không có Không có
21/01/2020 VCSC Không có Không có Không có
20/11/2019 VCSC Mua 67600 67600
20/11/2019 VCSC Mua 67600 67600
06/11/2019 FPTS Không có 36500 36500
29/10/2019 VCSC Mua Không có Không có
29/10/2019 VCSC Mua Không có Không có
13/08/2019 VCSC Mua 73200 73200

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
TLG 26.500 +30 (+1,14) 5,84 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 48,01%
NWL Cayman Holdings Ltd. 6,43%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,00%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,00%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 02/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP