Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
A32 26.500 0 (0,00) 3,84 0,81
GTD 23.900 0 (0,00) -16,82 3,79
GTK 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
SSF 4.000 0 (0,00) -100,05 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thủy Tiên 26,76%
Phạm Thị Bạch Tuyết 3,75%
Khổng Thị Linh Giang 0,00%
Vũ Hải Bình 0,00%
Ngô Kinh Luân 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 13/06/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 03/06/2016

Xem thêm

TOP