Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 59.031 +131 (+0,22) 16,30 3,43
AST 51.000 +30 (+0,59) 14,66 3,51
BXT 10.600 0 (0,00) 0,00 0,00
CCP 14.900 0 (0,00) 92,19 1,07
CCR 12.018 -182 (-1,49) 11,37 1,05
CCT 9.500 0 (0,00) 76,38 1,04
CDN 18.206 -1.594 (-8,05) 9,15 1,30
CIA 11.200 0 (0,00) 10,31 0,57
CMP 8.700 0 (0,00) 11,76 0,77
CNH 6.000 0 (0,00) 33,32 0,63
CPI 1.000 0 (0,00) -34,36 0,00
DDH 5.300 0 (0,00) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0,00) 0,00 0,00
DL1 0 -29.000 (-100,00) 118,09 2,72
DS3 4.343 -57 (-1,30) 5,49 0,39
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam 49,00%
Công ty Cổ phần Hàng Hải - Dầu khí Hải Âu 14,95%
Công ty TNHH Hải Dương 12,96%
Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai 9,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP