Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTR 4.100 0 (0,00) 2,33 0,34
DNR 10.581 -1.419 (-11,82) 4,93 0,84
DSV 12.000 0 (0,00) 6,77 0,96
HHR 3.000 0 (0,00) 1,25 0,27
HLR 6.000 0 (0,00) 3,89 0,49
HTR 10.000 0 (0,00) 6,47 0,81
NBR 11.000 0 (0,00) 5,41 0,84
NTR 4.800 0 (0,00) 2,31 0,38
PKR 4.700 0 (0,00) 2,06 0,37
QBR 10.000 0 (0,00) 5,00 0,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/05/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP