Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTR 3.000 0 (0,00) 1,70 0,25
DNR 10.500 0 (0,00) 4,89 0,83
DSV 12.000 0 (0,00) 6,77 0,96
HHR 1.600 0 (0,00) 0,67 0,13
HLR 6.000 0 (0,00) 3,89 0,49
HTR 8.900 0 (0,00) 5,76 0,72
NBR 9.000 0 (0,00) 4,43 0,69
NTR 4.800 0 (0,00) 2,31 0,38
PKR 1.800 0 (0,00) 0,79 0,14
QBR 10.400 0 (0,00) 5,20 0,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP