Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ARM 0 -49.500 (-100,00) 59,97 4,42
MTS 24.500 -2.400 (-8,92) 22,63 2,05
PVM 19.786 -214 (-1,07) 12,81 1,48
SFN 23.700 +100 (+0,42) 4,78 1,11
SMA 10.750 +70 (+6,96) -6,74 1,25
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Anh Thu 16,91%
Nguyễn Nhật Định 4,67%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0,00%
Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ 0,00%
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 09/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 26/01/2021

Xem thêm

TOP