Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDP 10.000 0 (0,00) -1,70 0,00
DAH 9.800 -20 (-2,00) 35,86 0,90
DCD 15.500 0 (0,00) -2,04 4,44
DLD 18.800 0 (0,00) -25,77 2,79
DTI 10.000 0 (0,00) 105,02 0,99
DXL 2.500 0 (0,00) 20,50 0,24
MTC 9.500 0 (0,00) 499,07 0,88
OCH 0 -6.500 (-100,00) 33,92 1,05
SGH 0 -38.400 (-100,00) 23,69 2,77
VIR 11.000 0 (0,00) 9,63 0,92
VNG 13.300 +10 (+0,75) 55,06 1,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 82,56%
CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp 1,35%
CTCP Thương mại Dầu khí Cửu Long 0,96%
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG 0,96%
CTCP Vận tải Xăng dầu 0,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 13/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 04/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 02/04/2015

Xem thêm

TOP