Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DSV 8.200 0 (0,00) 3,59 0,62
HHR 400 0 (0,00) 0,16 0,03
HLR 7.800 0 (0,00) 4,23 0,62
HTR 10.000 0 (0,00) 4,88 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 51,00%
Nguyễn Quốc Vượng 7,92%
Nguyễn Thị Thu Hương 7,40%
Hoàng Đức Tài 1,19%
Tạ Quang Sơn 0,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 25/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2019 28/11/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP