Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (UPCOM | Viễn thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/04/2018 KEVS Không có Không có Không có
13/07/2017 PHS Mua 103194 103194
14/07/2020 TLSC Mua 105000 105000
14/07/2020 KEVS Không có Không có Không có
14/07/2020 TLSC Mua 78000 78000
14/07/2020 BSI Không có Không có Không có
14/07/2020 ACBS Không có 85513 85513

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FOX 49.300 -600 (-1,20) 9,64 2,63
PAI 9.500 0 (0,00) 17,76 0,88
PIA 0 -24.300 (-100,00) 5,63 1,50
PTP 10.500 0 (0,00) 9,18 0,51
TTN 7.961 -39 (-0,49) 2,78 0,64
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 50,17%
Công ty Cổ phần FPT 45,65%
Công ty Cổ phần HNT 1,11%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF 0,00%
Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 18/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019

Xem thêm

TOP