Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 15.600 0 (0,00) 6,21 0,96
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,76
AMV 17.514 -86 (-0,49) 3,02 0,84
BCP 11.500 0 (0,00) -26,63 1,29
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,93
CDP 10.300 0 (0,00) 7,34 0,88
CNC 22.220 -280 (-1,24) 8,39 1,80
DBM 30.400 0 (0,00) 8,37 1,01
DBT 14.722 +622 (+4,41) 12,83 0,78
DCL 19.700 0 (0,00) 9,49 1,21
DDN 11.472 -328 (-2,78) 8,25 0,78
DHD 22.600 0 (0,00) 7,22 0,56
DHG 105.100 -110 (-1,03) 20,24 4,35
DHN 9.000 0 (0,00) 7,18 0,79
DHT 54.588 -612 (-1,11) 13,14 3,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Nhung 10,10%
Nguyễn Thị Hồng Hải 5,30%
Ngô Văn Bình 4,97%
Trần Văn Tuấn 3,44%
Nguyễn Hữu Điển 3,29%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 05/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 28/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/04/2020

Xem thêm

TOP