Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NDH | 10 giờ trước | 13/07/2020

Cháy tại nhà kho phế phẩm tại nhà máy Hoa Sen Hà Nam vào trưa 12/7.

NDH | 13/07/2020

Lợi nhuận ước tính quý III niên độ 2020 là 307 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ.

BDT | 09/07/2020

Tập đoàn Hoa Sen liên tục tăng tốc về lợi nhuận, nhưng sự trồi sụt của biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thép này vẫn còn những “góc khuất”, được lý giải theo những cách nhìn khác nhau.
stox.vn

HOSE | 08/07/2020

HSG: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

HOSE | 08/07/2020

HSG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | 03/07/2020

HSG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
stox.vn

TBNH | 02/07/2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG - sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 8/8/2020 về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

BDT | 02/07/2020

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HOSE) vừa cập nhật thông tin về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, trong đó cho biết không phát hành bằng mọi giá.

NDH | 01/07/2020

Sản lượng xuất khẩu của Hoa Sen trong 3 tháng vào châu Âu và châu Mỹ tăng 127% so cùng kỳ năm trước.
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP