Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 10 giờ trước | 13/07/2020

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ-HSC-MET02

HOSE | 10/07/2020

PNJ: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

HOSE | 06/07/2020

PNJ: Thông báo sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
stox.vn

Vietnamdaily | 25/06/2020

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đạt 6.521 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng, giảm 30%.

HOSE | 24/06/2020

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | 24/06/2020

PNJ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
stox.vn

HOSE | 24/06/2020

PNJ: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

BDT | 23/06/2020

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang có những thay đổi mạnh trong cơ cấu hàng tồn kho và “mạch ngầm” này ít nhiều liên quan đến chiến lược kinh doanh sắp tới.

NDH | 17/06/2020

Doanh nghiệp duy trì một khoản tiền mặt lớn chỉ để phòng ngừa cho trường hợp người dân ồ ạt đi bán vàng.
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP