Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DDDN | 26/05/2020

Không chịu nhiều tác động bởi đại dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Thế giới số (HoSE: DGW) đã có những bước tăng trưởng tích cực ngay từ quý 1/2020.

HOSE | 14/05/2020

DGW: Thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

HOSE | 14/05/2020

DGW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
stox.vn

HOSE | 25/06/2019

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính

HOSE | 20/05/2019

DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

HOSE | 07/05/2019

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ công ty
stox.vn

HOSE | 26/04/2019

DGW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE | 26/04/2019

DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

DTCK | 25/04/2019

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 CTCP Thế giới số - Digiworld (DGW) tổ chức sáng 25/5, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DGW cho biết, năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 7.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, tăng trưởng 25%.
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP