Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 02/07/2019

VHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Thị Kim Hòa

HOSE | 02/07/2019

VHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Thị Kim Hòa

DTCK | 26/06/2019

Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng 35% cổ phần còn lại tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang.

TTT | 20/06/2019

Vạn Đức Tiền Giang có khả năng chế biến 200 tấn phi lê cá/ngày và diện tích vùng nuôi 125ha, trong khi Vĩnh Hoàn có công suất chế biến 800 tấn phi lê/ngày và diện tích vùng nuôi 600ha.

HOSE | 10/06/2019

VHC: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết

HOSE | 04/06/2019

VHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Thị Kim Hòa
stox.vn

HOSE | 03/06/2019

VHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Thị Kim Hòa

HOSE | 17/05/2019

VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE | 09/05/2019

VHC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP