Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 21/06/2019

DXG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Thị Thái

TTT | 18/06/2019

Mới đây, Đất Xanh (DXG) vừa hoàn tất phát hành 234 tỷ trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, với hình thức ghi sổ, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành thực tế 7%/năm, trái chủ là Cty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS (được uỷ thác bởi ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1)

HOSE | 18/06/2019

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu
stox.vn

NDH | 13/06/2019

Trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm và được cam kết mua lại 30% sau một năm phát hành.

HOSE | 11/06/2019

DXG: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

HOSE | 11/06/2019

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông
stox.vn

HOSE | 11/06/2019

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

NDH | 11/06/2019

Trái phiếu không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, giá chuyển đổi 29.228 đồng/cổ phiếu.

HOSE | 06/06/2019

DXG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Ngọc Đức
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP