Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)