Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (HNX | Thực phẩm và đồ uống)