Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)