Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)