Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)