Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)