Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE | Bất động sản)