Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (HNX | Tài nguyên Cơ bản)