Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)