Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)