Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)