Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)