Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)