Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)