Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
EID 23.719 +119 (+0,50) 6,23 1,10
EPH 9.640 -560 (-5,49) 4,81 0,86
FHS 15.500 0 (0,00) 10,46 0,88
HAB 75.200 0 (0,00) 146,47 6,86
HEV 15.000 -1.500 (-9,09) 6,03 0,94
HTP 30.009 +309 (+1,04) 25,72 1,20
IBD 12.200 0 (0,00) 14,01 1,12
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 40.300 0 (0,00) 24,43 2,99
IN4 100.000 0 (0,00) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0,00) -392,46 6,88
LBE 0 -29.900 (-100,00) 17,24 1,71
NBE 12.200 +300 (+2,52) 6,86 0,89
PNC 9.200 0 (0,00) 8,38 0,64
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc 159,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP