Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)