Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)